นครทูเดย์เรดิโอ NAKHONTODAY RADIO
REQUEST RADIO เพื่อชีวิต
สถานีเพลงใต้
คลื่นเพลงเพื่อชีวิต 1143 AM
สถานีเพลงเพื่อชีวิต TRUE
คลื่นใจเพื่อชีวิต 88.25 FM
คอเพลงดอทคอม COREPLENG
สถานนีเพลงเหนือ