สถานี เอไทม์มีเดีย

GREEN WAVE 106.5 FM
HOT 91.5 FM
EFM 94 FM
CHILL 89 FM