สถานีวิทยุจุฬาฯ CU Radio 101.5 FM
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 88.5 FM