สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดนครศรีธรรมราช
FM 104.50 MHz