สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดอำเภอหลังสวน ชุมพร
FM 104.75 MHz