สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
FM 106.75 MHz